Nya parkeringstider

Vi har förstått att informationen om den förändrade parkeringstiden till 30 minuter på övre plan behöver förtydligas. Vi gör allt vi kan för att få upp mer information om detta. På lidingocentrum.se, i våra sociala kanaler Instagram och Facebook samt på Lidingö Stads hemsida lidingo.se kan ni läsa mer. Inom kort även på fler skyltar i centrum. Vi gör detta i samband med renoveringen av parkeringsgaraget, allt i syfte att nu skapa bättre och bredare parkeringsplatser. Arbetet kommer att pågå i två etapper och etapp 1 är nu igång och avslutas i oktober.