Övrigt2018-11-13T09:47:18+00:00

GDPR:

Information om GDPR till medlemmar i Club Lidingö Centrum

Den 25:e maj inträder den nya dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) i hela Europa. Med anledning av detta vill vi upplysa dig om vilken typ av information rörande dig som sparas i vårt system.

Om du är medlem i Club Lidingö Centrum finns ditt namn och e-postadress tryggt förvarade i vårt mailsystem och kommer aldrig säljas vidare.

Din e-postadress använder vi endast för att skicka ut nyhetsbrev i samband med nyheter och event i centrum ca 15 gånger per år. Längst ner i varje nyhetsbrev finns information om hur du enkelt kan avregistrera dig från framtida nyhetsbrev.

Om du vill veta vilka uppgifter vi sparat om just dig kan du kontakta oss på info@lidingocentrum.se ange GDPR i ämnesraden. Till samma adress kan du också höra av dig om du är med på en bild på vår hemsida som du vill att vi plockar bort.

TÄVLINGSVILLKOR: BLACK FRIDAY 2018

Följande villkor gäller mellan deltagande i tävlingen och Lidingö Centrum med säte Stockholmsvägen 54,
181 32 Stockholm.
1. RÄTT ATT DELTA
Endast medborgare boende i Sverige och som fyllt minst 15 år vid anmälan får delta i tävlingen. Anställda
i butiker i Lidingö Centrum eller till företaget anslutna bolag samt till bolagen lierade familjer får ej delta.
Begreppet familjer innefattar föräldrar, syskon och makar. Lidingö Centrum utgår från att deltagare i tävlingen
förstår reglerna och den legala bindningen till villkoren.
2.TÄVLINGEN
För att delta i tävlingen och ha chans att vinna ska den tävlande först följa Lidingö Centrums Instagramkonto
@lidingocentrum. Därefter gilla bilden och tagga en vän i kommentarerna samt motivera varför just
den vännen ska få ett presentkort.
3.TÄVLINGSPERIOD
Tävlingen startar den 13/11 2018 och avslutas den19/11 kl 12:00.
4.PRIS
Priset är 2 presentkort till ett totalt värde av 2000 kr (1000 kr/person) från utvalda butiker i Lidingö
Centrum. Priset måste accepteras som det är, kan ej överlåtas eller bytas mot kontanter. Presentkortet gäller
på BLACK FRIDAY 23/11 (OCH 24/11).
5. VAL AV VINNARE
Vinnaren utses bland giltiga anmälningar av en jury baserat på följande kriterier;
– Tävlande har godkänt tävlingsvillkoren, har valt att följa Lidingö Centrum @lidingocentrum på
Instagram, taggat en vän och lämnat motivering.
– Vinnaren meddelas på Lidingö Centrums Instagramkonto @lidingocentrum den 20/11.
 Priset måste accepteras av vinnaren genom att återsända en
bekräftelse till marie@edisonreklam.se. Ytterligare detaljer rörande priset kommer att meddelas samtidigt.
Om priset inte accepteras inom angiven tid förloras rätten till mottagande av priset och Lidingö Centrum
förbehåller sig då rätten att välja en annan vinnare.
6.ALLMÄNT
Genom att delta i tävlingen samtycker du till villkoren (vilka kan ändras av Lidingö Centrum när som helst
utan förvarning) och accepterar att beslut beträffande villkor, tävlingen, och/eller resultat är slutgiltiga
och inte kan diskuteras vidare. All personlig information utanför den i din anmälan används av oss enbart
i samband med tävlingen och förs ej vidare till tredje part såvida det inte gäller själva tävlingen. Lidingö
Centrum ansvarar ej för kostnader, skador eller förluster som förorsakats person genom deltagande i tävlingen.
Lidingö Centrum förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller begränsa kampanjen. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren.