Öppet idag 10–19 Coop 8–21

Vårt arbete för att minska smittspridning i centrum

Lidingö Centrum följer Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer och arbetar aktivt i samarbete med centrumets hyresgäster för att förhindra trängsel och minimera risken för smittspridning i centrumets lokaler. Tillsammans vidtas nödvändiga åtgärder för att göra centrumet så tryggt, säkert och välkomnande som möjligt.

Centrumledningen på Lidingö Centrum har sedan inledningen av pandemin en löpande dialog med centrumets hyresgäster med uppmaningen att följa Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer och för att besluta vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra trängsel och minimera risken för smittspridning i centrumet.

Detta innefattar bland annat att stötta hyresgästerna med rutiner för köbildning så att avstånd hålls, att det inte kommer in för många i butikerna samtidigt samt att bord i restaurangerna inte står för tätt. Möten hålls digitalt och medarbetare som känner sig sjuka uppmanas att stanna hemma och om någon blir sjuk på jobbet skickas denne hem. Hyresgästerna uppmanas följa samma rutiner.

Exempel på andra åtgärder som har vidtagits är:

  • Skärpta och utökade städrutiner
  • Information om att hålla avstånd, visa hänsyn och att följa FHMs rekommendationer finns tydligt annonserat på digitala skärmar och skyltar i centrum, på sociala medier samt på centrumets hemsida
  • Utökat serviceerbjudande ex hemleverans för att göra det enklare att uträtta ärenden. Läs mer om det här
  • Rutiner för köbildning vid butiker och restauranger i samråd med hyresgäster

Vi vill påminna alla att:

  • Hålla avstånd till andra besökare
  • Tvätta händerna och hålla god handhygien
  • Stanna hemma om du känner dig minsta sjuk

För frågor från media vänligen kontakta:
Claes Delin
claes.delin@cordcom.se