Hissen vid Coop är klar!

Hissen vid Coop har renoverats och förbättrats under en period, nu är den åter i bruk. Vid ett par tillfällen kommer vi att dock att behöva måla i hisschaktet, då kan det vara så att den står till, men vi informerar i så fall om det.