Integritetspolicy

1. Inledning och kontaktinformation

Nedan beskriver vi hur vi på Lidingö Centrum behandlar dina personuppgifter när du besöker vårt köpcentrum, vår webbplats och/eller mottar vårt nyhetsbrev. Din integritet är viktig för oss och vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom detta dokument noggrant för att veta mer om vår behandling.

Lidingö Centrum (organisationsnummer 916624-5663) är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för den personuppgiftsbehandling som utförs av köpcentrumet eller för dess räkning. Om du har några frågor om denna behandling får du gärna kontakta oss via följande kontaktuppgifter: info@lidingocentrum.com.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

 1. När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på vår webbplats (t.ex. vilka sidor du besöker och vilka funktioner du använder); denna information inhämtar vi via cookies. I vår information om cookies som finns tillgänglig nedan berättar vi mer om de cookies och liknande teknologier som finns på vår webbplats.
 2. Vi behandlar även uppgifter om dig som du har lämnat till oss i samband med kontakt med vår informationsmail (info@lidingocentrum.com). Det kan bl.a. röra sig om information om synpunkter eller klagomål som du kan ha.
 3. För det fall du hyr en parkeringsplats av oss behandlar vi ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och bilens registreringsskylt. Vi gör även en kreditupplysning.
 4. I samband med att vi anordnar tävlingar (dessa publiceras på vår webbplats eller i våra sociala medier) behandlar vi dina personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter så att vi kan kommunicera med dig och skicka eventuell vinst. I vissa tävlingar vill vi publicera dina uppgifter, och eventuell bild, på vår hemsida (eller i våra sociala medier). Innan vi gör det ber vi dock alltid om ditt godkännande.
 5. Vi behandlar också personuppgifter om dig om du är medlem i vår kundklubb. Att vara medlem i kundklubben innebär att du prenumererar på vårt nyhetsbrev, får inbjudningar till de olika event som anordnas i vårt centrum, får ta del av olika erbjudanden samt får nyheter/information om vad som händer i centrumet.
 6. När du laddar ner spelet Megaraptor behandlar vi minimal information om dig. Uppgifterna som behandlas är endast ditt användarnamn, din e -postadress, lösenord, födelsedatum och om du befinner dig i Skärholmen eller Lidingö Centrum, samt lite statistik när du går igenom spelet (t.ex. vilka markörer du har skannat och hur många poäng du har samlat ihop). Den insamlade informationen används för att tillhandahålla och utveckla spelet; det används inte för reklam. Bortsett från ditt användarnamn och poäng (som kommer att visas på spelets webbplats) delas insamlad data inte med tredje part förutom enligt förklaringen nedan. Tänk på att Google eller Apple också kan samla in data utanför vår kontroll, enligt vad som förklaras i våra användarvillkor och deras sekretessmeddelanden.

3. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

 1. För att tillhandahålla och administrera webbplatsen samt få fram statistik över din användning av vår webbplats. Sådan statistik tas fram i syfte att förbättra och utveckla webbplatsen och funktioner på webbplatsen samt ta fram nya funktioner och tjänster (så långt det är möjligt använder vi anonymiserade uppgifter för sådan statistik/analys).
 2. För att besvara de mail som inkommer till vår informationsmail.
 3. För att hyra ut parkeringsplats.
 4. För att administrera tävlingar och skicka ev. vinster i samband med sådana tävlingar.
 5. För att skicka nyhetsbrev, eventinbjudningar och annan information till dig om du är medlem i vår kundklubb.
 6. För att samla in information om vad du tycker om vårt centrum genom att genomföra marknadsundersökningar i centrumet (observera att det är frivilligt att delta i dessa) i syfte att utveckla och förbättra centrumet.
 7. För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och försvara vårt bolag mot eventuella anspråk eller i samband med försäkringsärenden (då behandlas ditt namn och personnummer).

4. När raderar vi dina personuppgifter?

Generellt gäller att vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin.

Vad gäller informationsmailen raderas inkommande mail löpande varje år, i regel ett år från att vi mottagit mailet. Vi sparar dock alltid mail till dess att ett ärende är utrett eller om det finns annat ändamål som föranleder att mailet behöver sparas. Cookies raderas i enlighet med vad som anges i vår information om cookies. Din mailadress sparar vi så länge som du är medlem i kundklubben, därefter raderas den (vi raderar även din mailadress om du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev, vilket du gör genom att trycka på länken som finns med i varje utskick). Uppgifter som vi behandlar i samband med tävlingar raderas i samband med att tävlingen avslutas.

5. Med Vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Merparten av vår behandling sker med stöd av en så kallad intresseavvägning vilket innebär att vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna. Så är t.ex. fallet vid analys av statistik om hur du använder vår webbplats och dess funktioner eller i samband med marknadsundersökningar. Även behandling som sker i samband med anordnandet av tävlingar och besvarandet av mail till vår informationsmail sker med stöd av en intresseavvägning.

Den behandling som sker genom cookies, har du gett ditt samtycke till. Vänligen notera att du kan hantera cookies via dina webbläsarinställningar; för information om detta, se vår information om cookies nedan. Även den behandling som sker inom ramen för kundklubben (utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och eventinbjudningar) har du gett ditt samtycke till i samband med att anmäler att du vill ha nyhetsbrevet/vara medlem i kundklubben.

6. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Externa bolag som erbjuder tjänster till oss (såsom IT-tjänster) kan få ta del av dina personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Dessa bolag får endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits, t.ex. genom att inkludera EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring (som är tillgängliga på EU-kommissionens webbplats) i de avtal vi ingår med parter som får tillgång till personuppgifter.

Vi kan också komma att lämna också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut eller till andra bolag om de har ett intresse av eller rätt att ta del av uppgifterna.

7. Dina rättigheter i samband med vår personuppgiftsbehandling

Enligt lag har du följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt att få information om, och kopia på, de uppgifter som behandlas
 • Rätt att få uppgifter rättade och/eller raderade
 • Rätt att begära att vi begränsar vår behandling (t.ex. inte skickar marknadsföring)
 • Rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till ett annat bolag
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att återkalla ditt samtycke (detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som gjorts med stöd av ditt samtycke innan detta återkallades)
 • Rätt att invända till tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med lag
 • Vissa av rättigheterna ovan gäller bara i vissa situationer. Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

8. Uppdateringar och tredje parters personuppgiftsbehandling

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när den ändrade integritetspolicyn har publicerats på våra plattformar. Vid ändringar som vi anser är betydande och kräver ditt samtycke, kommer vi att informera dig om detta och i förekommande fall be om ditt samtycke.

Cookie policy

Vi, Lidingö Centrum, har placerat cookies på den här webbplatsen. Vi använder dem bl.a. för att optimera din användarupplevelse och rikta marknadsföring för andra tjänster. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina personuppgifter i samband med detta. Mer information om hur vi använder cookies, behandlar dina personuppgifter och om hur du kan radera/blockera cookies finns i vår information om cookies. Observera att blockering av cookies kan påverka din användarupplevelse.

1. Användning av cookies

Definition av cookie och användningsområde

En cookie är en liten textfil som den här webbplatsen lagrar på din internetanslutna enhet (t.ex. dator, mobil eller surfplatta). Cookies används bl.a. för att skilja olika användare åt, vilket ger en förbättring av användarupplevelsen för de personer som besöker webbplatsen.

Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och sessionscookies. På denna webbplats används båda dessa typer av cookies. Sessionscookies raderas när du stänger din webbläsare medan permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en viss tid (t.ex. tills du själv, hemsidan eller servern som sänt dem, raderar dem).

I tabellen nedan beskriver vi hur vi använder cookies på den här webbplatsen och hur du kan radera cookies. I det följande avses med cookies även annan teknologi som kan medföra att uppgifter lagras på eller hämtas från din enhet.

Om ditt samtycke till att vi använder cookies

Du samtycker till att vi använder cookies genom att surfa på webbplatsen.

Du kan återkalla ditt samtycke genom att välja att blockera/radera cookies. För mer information om hur du blockerar/raderar cookies, se avsnitt 2. Tabellen nedan visar vilka cookies som används på vår webbplats och vilket användningsområde de har.

Cookies på den här webbplatsen

NamnTyp av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion GallringstidDomän-namnUtlämning till tredje part
Google Analytics

(_ga)
Information om vilka sidor på webbplatsen du tittar på, under hur lång tid, etc. samlas in via cookien i syfte att få statistik om hur webbplatsen och dess funktioner används samt för att mäta antalet besökare på webbplatsen. Denna information används för att optimera webbplatsen och förbättra din användarupplevelse.2 år lidingocentrum.se Google
Google Analytics

(_gat)
Cookien används för att reglera hur ofta en förfrågan kan skickas i syfte att förhindra att webbplatsen överbelastas med för mycket data. Cookien begränsar således insamlingen av data på starkt trafikerade webbplatser. Detta innebär i sin tur att webbplatsens prestanda förbättras och därmed att din användarupplevelse förbättras.1 minutlidingocentrum.seGoogle
Google Analytics

(_gid)
Cookien används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.24 timmarlidingocentrum.seGoogle
cookie_notice_acceptedCookien används för att identifiera om besökaren på webbplatsen har accepterat cookies så att inte pop-up-rutan som kräver att cookies accepteras visas igen för någon som redan har accepterat cookies.1 årlidingocentrum.seNej
Google

(APISID)
(NID)
(SID)
(1P_JAR)
(HSID)
(SSID)
(SAPISID)
(SIDCC)
(CONSENT)
Cookies som används för att spåra användarens tidigare interaktioner för att exempelvis anpassa annonser på andra webbplatser.(APISID): 2 år
(NID): 6 månader
(SID), (HSID), (SSID), (SAPISID): 2 år
(1P_JAR): 1 månad
(SIDCC): 3 månader
Google.comGoogle

2. Hur du kan blockera/radera cookies

Du kan blockera cookies genom dina webbläsarinställningar så att webbläsaren automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera lagrade cookies i din webbläsare. Exakt hur detta går till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och du kan läsa mer om detta i instruktionerna till din webbläsare eller i hjälpfunktionen som de flesta webbläsare har. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns även på följande webbplats: www.aboutcookies.org.

Observera att en blockering av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse.

3. Cookies som placeras av tredje part

På webbplatsen kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från olika sociala nätverk, t.ex. Facebook eller Instagram. Dessa nätverk/leverantörer kan använda och placera cookies på vår webbplats. Vi har inte åtkomst till, och kan inte heller styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och andra uppgifter som de samlar in.

Du behöver därför kontrollera dessa nätverks/leverantörers webbplatser för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan radera dem.