Fler parkeringsplatser på Lejonstigen.

Vi vill göra er uppmärksamma på att vi har fler parkeringsplatser på Lejonstigen. Vi har märkt upp dessa 12 platser och en skylt hänvisar er in. Det är även där 2 tim fri parkering som gäller. Vi ses!