Parkeringsprojektet

Bättre, bredare parkering
Projektet att bygga om och renovera parkeringshuset löper på enligt plan. Parkeringstiden på övre plan är 30 min fri parkering och 2 tim fri parkering på nedre plan. På detta sätt hoppas vi att fler ska kunna få plats att parkera hos oss. Det finns två handikapplatser på övre plan och där får du stå lite längre. Vi vet att de förbättringar som görs är efterlängtade, och vi är tacksamma över den förståelse vi mött så här långt i projektet. Vi vet att det är besvärligt emellanåt att parkera eftersom vi under en tid har färre p-platser än vanligt. Etapp 1 pågår t.o.m oktober 2022 och etapp 2 mellan april-oktober 2023. Alla lärdomar och synpunker vi får under projektets gång tar vi med oss till etapp 2. Tack för er förståelse!

Arbetet löper på enligt plan på övre plan.